keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Jeesus, Jumalan Sana

1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh 1.


Jeesus opettaa meille Raamattua, koska Hän itse on Jumalan Sana ja Hänen kasvonsa ovat Jumalan kasvot. Sellainen kuin Jeesus on, on Jumalamme: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Millainen Jumala meillä on? Jeesus on seurakuntansa ja keskellä ja rukoilee meidän puolesta. Jeesus on seurakuntansa pää ja tarvitsee meitä: meidän käsiä, jalkoja, sydäntä, aikaamme, varojamme voimiemme mukaan. Meidät on lähetetty tekemään Hänen tekojaan, jotka Hän on edeltä päin meille valmistanut. Haluatko olla Hänen työtoverinsa täällä maan päällä? Jeesus kutsuu Sinuakin. Hän on Raamatussa ja seurakuntansa keskellä.

tiistai 5. joulukuuta 2017

Myötätunto

Kuultuaan tästä Jeesus lähti veneellä autiolle seudulle yksinäisyyteen. Mutta tieto levisi, ja kaupungeista lähti paljon väkeä maitse hänen peräänsä. Kun hän veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat. Matt 14:13-14

Jeesus tuntee myötätuntoa meitä ihmisiä kohtaan, Hänhän on sekä ihminen että Jumala. Jumala, joka syntyi jouluna ihmiseksi ja koki ihmisten elämän suruineen ja iloineen. Jeesuskin teki työtä täällä meidän keskellä ja tarvitsi yksinäisyyden tuomaa virvoitusta Jumalan Isän kanssa. Mutta Hän ei jäänyt yksinäisyyteen, vaan auttoi meitä, kun näki meidät ja meidän tarpeemme. Kuinka Hän tunsikaan meidät ja tuntee, kun välillä olemme pieniä emmekä jaksaisi auttaa apua tarvitsevia, kun itsekin tarvitsemme lepoa. Mutta Jeesus antaa voimia heikoille, heikkoina olemme väkeviä, kun Jeesus on voimamme. Antakaamme, niin itsekin saamme. Tule Jeesuksen luo Sinäkin ja juo armon virrasta elävää vettä ja virvoitu.

tiistai 19. syyskuuta 2017

Rakkaus

Niinpä sanonkin sinulle: hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän." Ja hän sanoi naiselle: "Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi." Luuk 7:47-48

Kuinka armollinen onkaan Jumalamme, Jeesuksen Isä. Jeesus on Daavidin Poika, Daavid, josta sanotaan, että hän seurasi uskollisesti Herraa Jumalaa. Kuitenkin Raamattumme kertoo, että Daavid lankesi Batsebaan ja teki huorin ja tapatti Batseban aviomiehen. Ja Daavid sai anteeksi Jumalalta Isältämme. Eikä meidänkin tuli olla armollisia samalla tavalla kuin Jumala Isämme on. Jeesushan kuoli ristillä syntiemme tähden, myös kovan ja armottoman sydämemme tähden. Jeesus sanoi, joka on paljon anteeksi saanut, hän rakastaa paljon. Rakastakaamme kuten Hän, vaikka emme siihen pystykään, siksi kaikki olemme Jumalamme armon varassa eikä kukaan voi mistä kerskata olevansa parempi ihminen kuin tuo lähimmäisemme, kaukana tai lähellämme.perjantai 1. syyskuuta 2017

Lähde

Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, 6 ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti. 7 Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi." 8 Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. 9 Samarialaisnainen sanoi: "Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?" Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Joh. 4:5-9


Jeesus tulee luoksemme ja pyytää meiltä vettä. Annammeko Hänelle vettä? Hän tulee luoksemme lähimmäisessämme, jolla on jano, nälkä, joka tarvitsee apuamme. Jeesus sanoo: ’35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; 36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' (Matt 25). Jeesus tyydyttää sekä hengellisen että fyysisen janomme. Otammeko tämän Jeesuksen vastaa, josta Raamattu kertoo, tapaamme Hänet Raamatussa, seurakunnassa ja lähimmäisessämme, joka tarvitsee meitä. ’12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, ’ (Joh1). Tule Herra Jeesus!perjantai 4. elokuuta 2017

Jumalan Viisaus

Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus: "Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta." 1 Kor 1: 27-31

Miten vapauttavia sanoja. Jeesus on meidän viisautemme, Hän on Viisaus itse. Meidän ei tarvitse esittää mitään eikä puristaa itsestämme viisautta, vaan voimme pyytää sitä Jumalaltamme, joka antaa yltäkyllin kaikkea mitä tarvitsemme (Jaak 1:5), sillä kaikki hyvä tulee Taivaalliselta Isältämme (Jaak 1:17). Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, jotta Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi (Ef 2:8-10) ja asetti lapsen esikuvaksemme, jotta emme ylpeilisi omassa viisaudessamme (Matt 18:3-4). Kuinka paljon tässä maailmassa onkaan lähimmäisiämme, jota tämän maailman viisaat ja fariseukset halveksivat, mutta joita Jeesus rakastaa, jota itse halveksittiin eikä minään pidetty (Jes 53). Meidän Herramme Jeesus Kristus, miten armollista, että saamme olla Hänen työtovereitaan (1 Kor 3:9), kukin omalla paikallaan Jumalan seurakunnassa (1 Kor 12:24-26). Mikä on Sinun paikkasi? Kysy Jeesukselta paikkaasi ja Hän antaa viisautta. Rukoile ja tee työtä, oli mummoni ohje. Jeesus on ihan arjessa läsnä meitä, ja Hän rakastaa kaikkein heikompiakin ja myös niitä, joita tämä maailma halveksii; Hän tietää, mitä on olla halveksittu.maanantai 17. heinäkuuta 2017

Hyvä Paimen

Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita. Hes 34:16


Jeesus on meidän hyvä paimen, joka rakastaa jokaista ihmistä. Jeesus rakastaa myös häntä, jota me emme rakasta, vaan halveksimme ja pidämme itseämme huonompana. Ajattelemme, että Jumalan siunaus on jotain, jonka olemme ansainneet, kun olemme paljon saaneet. Ja hän, jolla ei ole mitään, hän, joka joutuu kerjäämään, pakenemaan sotaan ja etsimään parempaa elämää henkensä kaupalla, on meidän mielestä mitätön ja ei tarvitse meidän huolenpitoa, vaan suljemme sydämemme häneltä, kun hän ei ole meidänlaisemme. Mitä Jeesus ajattelee tästä? Jeesus antoi henkensä puolestamme. ’Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet’ Jes 53:3. Olemmeko unohtaneet tämän? Ei ole ihmisen vallassa hänen tiensä, jos hän Jumalan suuresta armosta on paljon saanut eikä tuo kurja, jota halveksimme ja jolta suljemme ovemme, ole Jumalan hylkäämä, vaan meidän hylkäämä. ’Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.’ Jlm. 3:20. Avatkaamme ovemme Jeesukselle ja Hän tulee sydämeemme ja uudistaa sen, ja avatkaamme ovemme kurjalle, joka tarvitsee apuamme. Tahdothan seurata Jeesusta? Jeesus tarvitsee Sinua.perjantai 16. kesäkuuta 2017

Rakkaus ei vihaa

19 Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, 20 sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Jaak 1:19-20.

Meillä on hyvin käytännöllinen Jumalan Sana. ’26 Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. Ef4.’ Jos pystyisimme näitä noudattamaan, olisi elämme, kaupunkimme ja maamme toisenlainen. Ja, jotta emme pääse Jumalan edessä helpolla Johannes jatkaa: ’19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. 20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. 21 Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.’ 1 Joh 4. Ja Jumlamme puhuu tässä meille lähimmäisistämme, kaikista Jumalamme luomista ihmisistä. Tämä on meidän kipupisteemme: rakastammeko lähimmäistämme? Myös niitä, jotka ovat erilaisia kuin me, eri värisiä, eri kieltä puhuvia, eri kulttuurista? Koska tähän emme pysty, tarvitsemme Jeesusta, joka rakastaa jokaista Jumalan luomaa, vaikka itse emme siihen pysty. Tule Jeesuksen luo, ja voit saada anteeksi, voit saada anteeksi joka päivä. Niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus oisi.