perjantai 4. elokuuta 2017

Jumalan Viisaus

Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus: "Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta." 1 Kor 1: 27-31

Miten vapauttavia sanoja. Jeesus on meidän viisautemme, Hän on Viisaus itse. Meidän ei tarvitse esittää mitään eikä puristaa itsestämme viisautta, vaan voimme pyytää sitä Jumalaltamme, joka antaa yltäkyllin kaikkea mitä tarvitsemme (Jaak 1:5), sillä kaikki hyvä tulee Taivaalliselta Isältämme (Jaak 1:17). Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, jotta Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi (Ef 2:8-10) ja asetti lapsen esikuvaksemme, jotta emme ylpeilisi omassa viisaudessamme (Matt 18:3-4). Kuinka paljon tässä maailmassa onkaan lähimmäisiämme, jota tämän maailman viisaat ja fariseukset halveksivat, mutta joita Jeesus rakastaa, jota itse halveksittiin eikä minään pidetty (Jes 53). Meidän Herramme Jeesus Kristus, miten armollista, että saamme olla Hänen työtovereitaan (1 Kor 3:9), kukin omalla paikallaan Jumalan seurakunnassa (1 Kor 12:24-26). Mikä on Sinun paikkasi? Kysy Jeesukselta paikkaasi ja Hän antaa viisautta. Rukoile ja tee työtä, oli mummoni ohje. Jeesus on ihan arjessa läsnä meitä, ja Hän rakastaa kaikkein heikompiakin ja myös niitä, joita tämä maailma halveksii; Hän tietää, mitä on olla halveksittu.maanantai 17. heinäkuuta 2017

Hyvä Paimen

Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita. Hes 34:16


Jeesus on meidän hyvä paimen, joka rakastaa jokaista ihmistä. Jeesus rakastaa myös häntä, jota me emme rakasta, vaan halveksimme ja pidämme itseämme huonompana. Ajattelemme, että Jumalan siunaus on jotain, jonka olemme ansainneet, kun olemme paljon saaneet. Ja hän, jolla ei ole mitään, hän, joka joutuu kerjäämään, pakenemaan sotaan ja etsimään parempaa elämää henkensä kaupalla, on meidän mielestä mitätön ja ei tarvitse meidän huolenpitoa, vaan suljemme sydämemme häneltä, kun hän ei ole meidänlaisemme. Mitä Jeesus ajattelee tästä? Jeesus antoi henkensä puolestamme. ’Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet’ Jes 53:3. Olemmeko unohtaneet tämän? Ei ole ihmisen vallassa hänen tiensä, jos hän Jumalan suuresta armosta on paljon saanut eikä tuo kurja, jota halveksimme ja jolta suljemme ovemme, ole Jumalan hylkäämä, vaan meidän hylkäämä. ’Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.’ Jlm. 3:20. Avatkaamme ovemme Jeesukselle ja Hän tulee sydämeemme ja uudistaa sen, ja avatkaamme ovemme kurjalle, joka tarvitsee apuamme. Tahdothan seurata Jeesusta? Jeesus tarvitsee Sinua.perjantai 16. kesäkuuta 2017

Rakkaus ei vihaa

19 Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, 20 sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Jaak 1:19-20.

Meillä on hyvin käytännöllinen Jumalan Sana. ’26 Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. Ef4.’ Jos pystyisimme näitä noudattamaan, olisi elämme, kaupunkimme ja maamme toisenlainen. Ja, jotta emme pääse Jumalan edessä helpolla Johannes jatkaa: ’19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. 20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. 21 Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.’ 1 Joh 4. Ja Jumlamme puhuu tässä meille lähimmäisistämme, kaikista Jumalamme luomista ihmisistä. Tämä on meidän kipupisteemme: rakastammeko lähimmäistämme? Myös niitä, jotka ovat erilaisia kuin me, eri värisiä, eri kieltä puhuvia, eri kulttuurista? Koska tähän emme pysty, tarvitsemme Jeesusta, joka rakastaa jokaista Jumalan luomaa, vaikka itse emme siihen pysty. Tule Jeesuksen luo, ja voit saada anteeksi, voit saada anteeksi joka päivä. Niin alhaalla ei kenkään kulje, ettei siellä Jeesus oisi.sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Yhdessä

'6 Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. 7 He kysyivät ihmeissään: "Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? 8 Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä' Apt 1.

Seurakunta syntyi ja kaikki kuulivat omalla kielellään Sanaa. '14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.'Joh1. 

Sana, Jeesus tuli omiensa luo ensin, mutta he eivät ottaneet Häntä vastaan, mutta '12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.' Joh1.

Kristillinen kirkko on Jeesuksen ruumis ja Jeesus sen pää ja meillä kaikilla on erilaisia lahjoja, joiden kautta Jeesus nyt tekee työtään täällä maan päällä, olemme Hänen työtovereitaan kaikkialta maailmasta, mutta kaikki kansat ja heimot eivät vielä ole kuulleet Jeesuksestamme, joten maailman laaja Jeesuksen seurakunta kasvaa. Haluatko olla mukana?

Kuva Vesa Saarinensunnuntai 7. toukokuuta 2017

Luottamus

Jer 7:17 Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen.

Jeesukseen voi luottaa, vaikka ei tuntuisi miltään, vaikka ei kokisi mitään, vaikka ei tapahtuisi mitään, vaikka tuntuisi, että on tehnyt jotain sellaista mitä ei voi saada anteeksi. Jeesus on Jumala, paljon parempi, voimakkaampi, auttavaisempi, anteeksiantavaisempi kuin ihminen. Hän on kallio, joka ei sorru. Eikö hän auttaisi jokaista, joka Häntä avuksi huutaa.perjantai 14. huhtikuuta 2017

Jumala

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Joh 1:9.

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Joh 1:18

Jumala ja Ihminen, Jeesus Kristus, meidän Herramme. Jumala tuli alas maailmaan ihmisten luo Ihmisenä, jotta voimme lähestyä Häntä, tuntea Hänet ja elää Hänen kanssaan ja puhua ja keskustella Hänen kanssaan. Hän on lähellä jokaista ihmistä, ei kaukana jossain pilven reunalla tai patsaana, joka ei puhu eikä vastaa. Jeesus on Raamatussa, ehtoollisessa, kasteessa, Hän tulee vastaan lähimmäisissämme. Häntä voimme rukoilla. Tule Jeesuksen, Jumalan luo, joka kuoli ristillä ryövärien rinnalla, jotta kenenkään ei tarvitse jäädä ulkopuolelle, vaan jokainen ihminen voi lähestyä Jeesusta ja saada syntinsä anteeksi ja alkaa elämänsä alusta. 'Niin alhaalla ei kenkään kulje, jottei siellä Jeesus oisi.'lauantai 25. maaliskuuta 2017

Ystävä

Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: 'Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!' Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!" Matt11:19
Jeesus tuli Ystäväksi niille, joilla ei ole ystävää, joita hyväosaiset eivät arvosta, jotka eivät menesty. Ystäväksi niille, jotka ovat sairaita ja vanhoja. Jeesus, alaspainettujen, halveksittujen, paperittomien ystävä ja niiden, joilta on viety ihmisarvo. Kenen ystäviä me olemme?